ชื่อ - นามสกุล :นายชนะชัย ดาศรี
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานวิชาการ