ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนริศร์สรา สิงห์โตอ่อน
ตำแหน่ง :ครู คศ. 1
หน้าที่หลัก :หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ